Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η Εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1969 από τον Δημήτριο Γιαννολόπουλο και τους γιους του Ευάγγελο και Γρηγόρη Γιαννολόπουλο και δραστηριοποιήθηκε στο χώρο του ελαιόλαδου το 1974.

Από τότε μέχρι και σήμερα ο αντικειμενικός σκοπός της επιχείρησης είναι η επίτευξη, η διατήρηση και η βελτίωση της εικόνας και της αξιοπιστία της, παράγοντας στο Ελαιοτριβείο μας προϊόν σταθερής υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές και παρέχοντας υψηλές προδιαγραφές στον παραγωγό και κατ΄ επέκταση στον τελικό καταναλωτή.

Η διαρκής ενίσχυση της στερεής και εποικοδομητικής σχέσης με τον πελάτη μας αποτελούν πρωταρχικό στόχο της επιχειρήσεις.

Η επιχείρηση δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών με γνώμονα την ποιότητα και για τον λογο αυτό θα διαθέτει κάθε φορά, και σε οποίο βαθμό χρειαστεί πόρους και έμψυχο δυναμικό για την εκπλήρωση αυτού του στόχου.